سرور مجازی هلند وارز کرکی آنتی دیداس دیتاسنترهای Amesterdam Leaseweb WorldStream | سیستم عامل ویندوز ابونتو لینوکس سنتوس

سرور مجازی هلند وارز رم 1024 هارد SSD ماهانه
 • Ram 1024
 • Cpu 1Core 2000MH
 • SSD 10GB
 • Port 1GB Full Warranty
 • Bandwidth Unlimited
 • Ip 1
سرور مجازی هلند وارز رم 2048 هارد SSD ماهانه
 • Ram 2048
 • Cpu 1Core 4000MH
 • SSD 15GB
 • Port 1GB Full Warranty
 • Bandwidth Unlimited
 • Ip 1