مقالات

 DNSSEC چیست؟

  هدف اصلی DNSSEC محافظت از سرویس گیرندگان اینترنت در برابر داده های جعلی DNS با تأیید امضاهای...

 شناسه ایرانیک چیست

ایرنیک چیست ؟ ایرنیک مرکز ثبت دامنه های ملی و کشوری آی آر یا همان نقطه آی آر می باشد که زیر نظر...